Johanniterhaus Bubikon. 214

gelaufen 1945 - make io